Kasım 2019 Arşivi
Giresun’da kamu ihalelerinin kaderi midir sürünceme?..

Giresun’da ihaleler neden zamanında bitmez?..


“Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.” (Montaigne)

***

Giresun’da kamu ihalelerinin kaderi midir sürünceme?..

Giresun’da ihaleler neden zamanında bitmez?..

  • İhalelere süre mi konulmaz?.. Yapılan ihaleleri kontrol eden mi olmaz?.. İhaleler dokunulmazlığı olan (dokunulamayan ve kontrol edilemeyen) müteahhitlere mi verilir?

  • Milletvekillerin ve bürokratların bu ihaleleri takip sorumluluğu yok mudur?

Sürüyü başka sürülerde bulunmuş zağarlara teslim etmeyin!..

Memleket idaresinin de bir sürü idaresinden farkı yoktur!..


“Kişi bu, alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner.” (Sadi Şirazi)

***

Sürüyü Başka Sürülerde Bulunmuş Zağarlara Teslim Etmeyin!..

  • Temiz bir yönetim, pis işlere bulaşmamışlar ve pis işlere bulaşmışların tasfiyesiyle ancak mümkündür!..

  • Pis işler bulaşıcı hastalık gibidir!..

  • Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar, yeni geldikleri yerlerdekilere de o pis işleri bulaştırırlar!..

  • Hiçbir sürüde kullanılmamış yeni zağarlar bulun!..

Bakan Soylu’dan “Rabia Naz” yorumu!..

“Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok… Böyle bir vicdan da yoktur!...”


“Hangi vali birine zulmeder ve o zulüm bana şikâyet olunur da; ben o zulmü ortadan kaldırmazsam; o kimseye ben zulmetmiş ve adaletten ayrılmış olurum.” (Hz. Ömer)

***

Bakan Soylu’dan ezber bozan “Rabia Naz” yorumu!..

Bakan Soylu, Rabia Naz’ın ölümündeki sırrı gördü mü?

Hüdâvendigâr Külliyesi Nedir Bilir Misin?..

Bu külliyenin ihya edilmemesinin önündeki engel ne olabilir?


“Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da (bunu yapmamanız hâlinde) Allah size bir ceza gönderiverir de O'na dua edersiniz ama O, duanızı kabul etmez.” (Tirmizî, Fiten, 9)

***

Hüdâvendigâr Külliyesi Nedir Bilir Misin?..

Bu külliyenin varlığı eski ve Vakıf kayıtlarında ve Giresun fotoğraflarında görülmektedir…

Yıl 2012, zamanın Valisi, mülkiyeti belediyeye ait olan Taşbaşı Parkı olarak bilinen taşınmaz üzerinde Hüdavendigar (Sultan Selim) Camiinin temellerinin tespiti için kazı çalışması yapılmasına izin verilmesi talep eder… Lakin o dönemin CHP’li Belediye Başkanlığı kazı yapılmasına izin vermez…

Çağın Hülâgû Han’ı Gülen Haini!..

FETÖ davasında (hainler hariç) ne kadar masum mağdurlar var ise; bunların baş sorumlusu Gülen Hainidir!..


“Ey ekmek uğruna iman cevherini atan, ey bir arpaya bir hazineyi satan zavallı! Nemrut, gönlünü İbrahim’e kaptırmadı ama canını bir sivrisineğe teslim etti.” (Hz. Mevlana)

***

Çağın Hülâgû Han’ı Gülen Haini!..

Tarih, bir gün FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’den “21.yüzyılın Hülâgû Han’ı” diye yazacaktır!..

***

FETÖ ve hainleriyle mücadele devam etmeli. Ancak FETÖ’nün siyasî ayağı ifşa edilmeden, onlar temizlenmeden, onlardan hesap sorulmadan FETÖ ile sağlıklı bir mücadele verilemeyeceği ve arzu edilen neticenin alınamayacağı da bilinmelidir.

Kamu ihalelerindeki suistimaller ve yolsuzluklar!..

AÇIK İHALE usulüyle yapılan ihalelerin kesin kabulleri de AÇIK KABUL usulüyle yapılmalı!..


“Kuvvetli bir hükümdarın adil bir veziri, efendisinin bütün adaletsizliklerini tamir edebilir. Fakat bizzat vezir de zalim olursa devlet binası yerle bir olur.” (Timur)

***

Kamu ihalelerindeki suistimaller ve yolsuzluklar!..

AÇIK İHALE usulüyle yapılan ihalelerin kesin kabulleri de AÇIK KABUL usulüyle yapılmalı…

İhale mevzuatına AÇIK KABUL usulü hükmü konulmalı… İdareler AÇIK KABUL usulünü uygulamalı…

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN