Alacak Senediniz Geçersiz Olmasın..!

“…Verdiğiniz sözü yerine getirin;  Çünkü verilen sözde muhakkak bir sorumluluk vardır.”  (İsra suresi ayet- 34)

Alacak Senediniz geçersiz olmasın..!

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı yeni Borçlar Kanunu’nda Kefalet Sözleşmeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Borç para verenler veya veresiye mal satanlar..! Borçludan senet alınması ve kefil’e de imzalattırılması halinde; aman dikkat! Senediniz hükümsüz olabilir, alacağınız ihtilaflı hale gelebilir! Yeni Borçlar Kanunu Madde 583: “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” Bu madde hükmüne göre, kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için; -  Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. -  Kefilin sorumlu olacağı azami (en yüksek) miktar ve kefalet tarihi, kefilin müteselsil kefil olduğu kefil tarafından kendi el yazısı ile yazılmalıdır. Diğer bir ifade ile “Kefilin sorumlu olacağı azami (en yüksek) miktar ve kefalet tarihi, kefilin müteselsil kefil olduğu” hususlarının yazılı olduğu matbu (hazır) kefalet sözleşmeleri geçersizdir! Eşinin yazılı izni olmayan eşin kefilliği hükümsüzdür..! Yeni Borçlar Kanunu Madde 584:  Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.”  Bu madde hükmüne göre, (evli) kefilin kefilliğinin geçerli olabilmesi (hüküm ifade edebilmesi) için; eşinin yazılı rızasının alınmış olması ve bu rızanın da en geç senedin imza tarihinde verilmiş olması gerekmektedir. Kefaletle alakalı bu hükümler, 1 Temmuz’dan sonra alınacak senetler için geçerlidir. 1 Temmuz’dan önce alınmış senetlerde eski kanun hükümlerinin uygulanacağı tabiidir. Hal böyle iken, bankaların eski tarihli kredi sözleşmelerini (eşlerin muvafakatini alarak)yenilemeye çalıştıkları basına yansıyan haberler arasında yer alıyor! Günümüzde kapitalizmin hukuksuz ve adaletsiz vazgeçilmez kuralı: “Güçlü olan; kuralları kendi tespit eder ve daima kuralları (oyun başladıktan sonra da olsa kendi lehine) değiştirme yetkisine sahiptir!” Bu yeni düzenlemelerin ticari hayatımıza  etkisi nasıl olabilir?! ·        Müspet (olumlu) addedilebilecek muhtemel neticeler… - Çoğu iflasların sebeplerinden olan, eş-dost hatır senetlerinin adeta önü kesilmek istenilmiş. Bu açıdan çok hayırlı ve güzel bir açılım gibi görülüyor. Sanki “başkasının borcunu bırak, kendi işine bak” deniliyor! - Kendi işletmelerinin dışında hesapsız-kitapsız verilen senetler olmayacağı için daha bilinçli borçlanmalara fırsat doğmuş olacaktır. - Kefalet müessesesi daha da kuvvetlenecek, satıcılar ve alacaklılar açısından, alacak daha sağlam, daha güvenilir hale gelecektir. Asıl borçlu sıfatı ile senedin imzalanmasında eşin rızası (muvafakati) aranmazken, başkasına kefil olunması halinde muvafakatin aranması; bir yönüyle kefalet müessesine alakayı azaltırken, aynı zamanda da aile yapısını kuvvetlendirecektir. ·        Menfi (olumsuz) muhtemel neticeler; - Hem vadeli mal alım ve satımını, hem kredi taleplerini frenleyecektir. - Bu değişiklikten en fazla Limited Şirket ortakları etkilenecektir. - Bankalar kredi verirken (Kredi kartı taleplerinde de) özellikle Limited Şirketlerinde genelde bütün ortakların (en az % 75 hisse sahiplerinin) kefilliğini istemekteler. Şirket ortaklarının borçlanmalarında eşler arasında ihtilaflara sebebiyet verecek gibi görülüyor! - Bankalar veya satıcılar şirket ortaklarının kefilliğini istediğinde eşlerin yazılı muvafakati istenecektir. Muhtemelen ortağın eşi buna razı olmayacaktır. Bu ise çoğu defa tartışma sebebi olacaktır. Esasında kefil olmaya zorlanan kişi, eşinin rıza göstermemesiyle muhtemel borç külfetinden kurtulduğu için bundan memnun olması gerekir. Küçük ve orta ölçekli iş adamlarımıza küçük bir tavsiye: Bankalar ve kredi kuruluşları sizlerden senet alırken nelere dikkat ediyorsa, sizlerde alacağınızı sağlamlaştırmak için borçlularınızdan aynı kriterleri isteyiniz! Büyük ölçekli işletmeler için bu ifadeler zaid addedilebilir. Zira onlar bu hususta ihmalkârlık yapmayacak kadar tecrübeli olmalılar! Ticaret Odası ile Esnaf Odaları; gerek Ticaret Kanununda gerekse Borçlar Kanununda yapılan son değişiklikleri (mağduriyete sebebiyet verilmemesi için) üyelerine yazılı olarak bildirmeli ve seminerler düzenlemelidir.  “Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.”  Hz. Ali (r.a) Vesselam… 04.11.12    

www.giresunaktuel.com’da yazı…

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN