İçişleri Bakanı Soylu’nun Dikkatine!..

İl Özel İdaredeki yolsuzluk iddialarının örtülmesi Dereli başta olmak üzere sair ilçelerdeki yenileme projelerinizi de gölgeleyecektir!..


Bülbüller hapsedilmiş, kel kargalar şakıyor

Kimi çıkar derdinde, kimi makam derdinde

İnsanlar gibi insanlar uzaklardan bakıyor..

(Abdurrahim Karakoç)

***

İçişleri Bakanı Soylu’nun Dikkatine!..

Sayın Bakanım!..

İl Özel İdare Sekreterinin alınma sebebi olarak “Kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri” olduğuna dair yaptığınız açıklamanız, maalesef Özel İdaredeki operasyonun çözüm için değil çözümsüzlük için, iddiaların açığa çıkartılması değil sanki iddiaların örtülmesi için” yapıldığı endişesi doğurmuş, hem zat-ı âlinize olan güveni, hem de şahsınızda AK Parti’ye olan umutları gölgelemiştir!..

AHLAK BAKANLIĞI kurulmalı!..

“Kişi refikinden azar”… Bülbül güle, karga çöplüğe götürür!..


“Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî, rûh-i millîdir;

Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir.”

(Mehmed Akif Ersoy)

***

AHLAK BAKANLIĞI kurulmalı!..

Hem de acilen kurulmalıdır...

SAĞLIK BAKANLIĞI ne kadar elzem ise, AHLAK BAKANLIĞI da bir o kadar elzemdir.

***

Ülkemizde korana salgını kadar, belki de daha tehlikeli olanı "ahlâhsızlık salgını" tehlikesidir...

 

 

Mazota Muhtaç İl Özel İdareye Operasyon!..

Suç varsa görevden almak yetmez, sebep olan ve koruyanlardan hesap sorulmalı!


“Medya kanallarında kör cehalet akıyor / Bülbüller hapsedilmiş, kel kargalar şakıyor

Kimi çıkar derdinde, kimi makam derdinde / İnsanlar gibi insanlar uzaklardan bakıyor..”

(Abdurrahim Karakoç)

***

Mazota Muhtaç İl Özel İdareye Operasyon!..

Yıllardır “mazota muhtaç” tartışmalarıyla çalkalanan Giresun İl Özel İdaresine, sel felaketi münasebetiyle Giresun’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından operasyon yapılıyor; Özel İdare Genel Sekreteri görevden uzaklaştırılıyor…

Bugün Cum'a!..

Mübarek Cumamız bereketli ola!..


“Ey îman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şâhitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mâide, 8)

***

Bugün Cum’a!..

Müminler olarak bizleri Cum’a gününe kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun…

Fındığı Kime Satmalı?..

Fındığı kime satmalı; TMO'ya mı, Lisanslı Depo'ya mı, Fiskobirlik'e mi, serbest piyasaya mı?..


“Akletmek, Müslümanlar tarafından terk edildi. Bu yüzden sefil bir hale düştüler.” (İbn-i Haldun)

***

Fındığı Kime Satmalı?..

Fındığını satmayı veya emanete vermeyi düşünen, fakat henüz fındık alıcıları hakkında yeterli araştırma yapmamış/yapamamış fındık üreticilerimize (yorumsuz) kısa ve özet bilgiler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’a Geliyor!..

Sizlere bir yolunu bulup ulaşan/ulaşabilen vatandaşlar dertlerine çözüm bulabiliyor… Sizlere ulaşamayanlar dert küpü olmaya devam ediyor.


“Düşman o kimsedir ki; yolunu şaşırmış olduğun halde, doru gidiyorsun diye seni aldatandır.” (Hz. Ali)

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’a Geliyor!..

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan 31 Ağustos Pazartesi günü sel felaketine maruz kalan Giresun’a geliyor…

ÂŞÛRÂ Günü..

Âşûrâ günü; Ehl-i Beyt ve mensuplarıyla Yezitleri tanıma günüdür…


"Her kim Âşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." (et-Tergîb ve't-Terhîb, 2:116)

***

ÂŞÛRÂ Günü..

29 Ağustos Cumartesi; 10 Muharrem; ÂŞÛRÂ GÜNÜ…

Âşûrâ günü; Peygamberlerin zafer ve zulümlerden kurtuluş günü…

Devlet Giresun’da!..

Tabii âfetlerin ilahî takdirin yanında beşerî zaaf ve hataları ortaya çıkaran (turnusol kâğıdı gibi) bir özelliği de bulunuyor!..


“Ne gelirse başımıza Hak’tandır; fakat geliş sebebi, Hak’tan ayrılmaktandır.” (Necip Fazıl)

***

Devlet Giresun’da!..

Devlet tam kadro (bütün kurum ve kuruluşlarıyla) Giresun’da…

***

Selde kaybolan ve vefat edenlerin yakınlarına, yaralı ve selzedelere taziye ve teselli ziyaretlerinden ferdî ve umumî maddî teşvik taahhütleri ve gönül alıcı mesajlar, tebrik ve takdire şayan örnek ve güzel hareketler… Tebrik ve takdir etmemek nankörlük olur.

Selde kusuru bulunanlara hadleri bildirilmeli!..

Âfetlerde meydana gelen maddî kayıplar, hatası ve ihmali bulunanlardan tazmin edilmeli…


“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Selde kusuru bulunanlara hadleri bildirilmeli!..

Trafikte ve depremde hatalı olanlara bedel ödettirilirken, maalesef bugüne kadar vuku bulan sel felaketlerinde yanlış uygulamalarıyla veya ihmalkârlıklarıyla can ve mal kaybına sebep olan siyasetçi ve bürokrata ceza verildiği (had bildirildiği) pek görülmemiş ve duyulmamıştır!..

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar!..

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar, yeni geldikleri yerlerdekilere de o pis işleri öğretirler!..


“Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim” der. Kendinde olmayış, kendiliğinden gelmedi sana, onu sen çağırdın.” (Hz. Mevlana)

***

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar!..

  • Biz devlette suiistimalleri önleyemiyoruz. En güvendiğimiz adamların iş başına gelince şahsi menfaat peşinde koştuklarını görüyoruz. Bunu önlemenin çaresi nedir?”

  • Bak paşa hazretleri. Bunu önlemenin bir çaresi vardır. Ama sana söylesem, bunu yapamazsın” demiş.

  • Padişah seninle görüşmek isterse bu hikâyeyi sakın ona anlatma!

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN