Bugün Cuma!..

Allah’ım! Senden korkmayanı ve bize acımayanı başımıza musallat etme!..


“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” (Hud, 113)

 

Bugün Cuma!..

Allah’ım! Bize basiret, feraset, hikmet nasip eyle! Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa zalimler güruhundan eyleme! Bizi haksızlığa, hukuksuzluğa ve vicdansızlığa karşı suskun kalanlardan eyleme! Bizi yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğinde hisseden ve onlara yardım için maddi-manevi varlığını seferber eden samimi Müslümanlar eyle!

Çanakkale Zaferi 104.Yıl dönümü...

Şehitlerimiz ruhları, bizlerden nutuk ve çelenk değil Kur’an ve dua bekliyor!..


“Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.(Mehmet Akif Ersoy)

 

Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü…

Çanakkale Zaferi; imanın küfre, hakkın batıla, mananın maddeye üstünlüğünün zaferidir.
Çanakkale Zaferi; emperyalist güçlerin hezimetidir.

Bugün Cuma!..

“Dua, ibadetin özüdür.”


“(Ey mü'minler), gevşemeyin, mahzun olmayın, Siz eğer (gerçekten) mü'min iseniz (düşmanlarınıza gaalib ve onlardan) çok üstünsünüzdür.” (Âli İmrân, 139)

 

Bugün Cuma!..

Ya Rabbi! Canını senin yolunda feda eden; varlığını varlığımıza, izzet ve onurumuza adayan bütün şehitlerimizin makamlarını âlî eyle! Bizlere onlarla birlikte haşrolmayı lütfeyle!

Bugün Cuma!.. Bugün 01 Receb!..

“Dua, ibadetin özüdür.”


“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından sana sığınırız.” (Müslim, Zikir, 73)

 

Bugün Cuma!.. Bugün 01 Receb!..

“Allah’ım! Açıktan ve gizli olarak yaptığım, yapacağım bütün günahlarımı, kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.” (Buhârî, Deavât, 60)

Regaib Kandili...

Bu gece Regaib Kandili, yarın Receb ayı!..


“Allah’ım, Receb ve Şa’bân aylarını bize mübarek kıl (bereketli aylar haline getir) ve bizi Ramazân’a kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel-1/259)

 

Regaib Kandili!..

Bu gece Regaib Kandili, yarın Receb ayı!..

(07 Mart / 30 Cemâziyelâhir-08 Mart / 01 Receb) Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece Leyle-i Regaib!..

Bugün Cuma!..

“Dua, ibadetin özüdür.”


“İyi olanınız, kendisinden herkesin hayır umduğu ve şerrinden emin olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin hayır ummadığı ve şerrinden emin olmadığı kimsedir.” (Tirmizî, Fiten, 76)

 

Bugün Cuma!..

Allah’ım! Fitne, fesat ve bozgunculuk peşinde koşanlara, milletimize ve ümmet-i Muhammed’e hile ve tuzak kuranlara karşı bize feraset, basiret, kuvvet ve dirayet lütfeyle!.. Bizleri cihâdın gerçek anlamını kavrayan, Senin yolunda mücahede ve mücadeleden kaçmayan samimi müminler eyle!

Liderler hata yapmazlar mı?

Eleştiri kültürünün gelişmediği yerde profesyonel dalkavuk kültürü gelişir, canlanır, pirim yapar.


“Bir kimsenin beni yüzeme karşı methetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkit etmeye de hakkı olması lazım.” (Bismark)

 

Liderler, amirler hata yapmazlar mı?

İnsanoğlu eleştiriden pek hoşlanmaz… Hele hele makam ve mevki sahibi kişiler hiç hoşlanmazlar.

Muktedirler, yaptıklarının ve konuştuklarının doğru olduğuna inanarak yaparlar ve konuşurlar… Kendi doğrularına aykırı sözlere pek tahammül edemezler. Yanlış da olsa yaptıkları ve konuştuklarının takdir edilmesi ve alkışlanması onlar için can suyu gibidir.

Bugün Cuma!..

“Allah’ım merhametsizleri bize musallat etme.”


“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana iltica ediyoruz.” (Müslim, Zikir, 73)

 

Bugün Cuma!..

Ey Allah’ım! Senden korkmayanı ve bize acımayanı başımıza musallat etme… Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme!

Neymiş, “varlık kuyruğu” imiş!..

“Bu kuyruk politikası; çözüm değildir. Halkın büyük bir kesimi için hoşnutsuzluk vesilesidir.”


“Bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp kendisine bakar. Hedefin vurulamaması, hedefin suçu değildir. İsabetinizi artırmak için kendinizi geliştirmelisiniz.” (Girbert Arland)

 

Neymiş, bu kuyruklar “varlık kuyruğu” imiş!..

Olmaz efendim; kuyruğun ‘yokluk’lusu, ‘varlık’lısı olmaz!.. Kuyruk; acziyetten, zarurette, ihtiyaçtan doğar. Kuyruk; idarî zafiyetin neticesidir.

Bugün Cuma!..

“Dua, ibadetin özüdür.”


“Yarabbi! İçimizdeki birtakım sefihlerin (beyinsizlerin) işlediği (günah) sebebiyle bizi helâk eder misin?” (A’raf, 155)

***

Bugün Cuma!..

Bizleri Allah ile aldatan ve aldananlardan, mülkle şımaranlardan, imkânla azanlardan eyleme, yükseldikçe alçakgönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazı olmayı, çoğalttıkça şükretmeyi nasip eyle Allah’ım.

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN