Devlet Giresun’da!..

Tabii âfetlerin ilahî takdirin yanında beşerî zaaf ve hataları ortaya çıkaran (turnusol kâğıdı gibi) bir özelliği de bulunuyor!..


“Ne gelirse başımıza Hak’tandır; fakat geliş sebebi, Hak’tan ayrılmaktandır.” (Necip Fazıl)

***

Devlet Giresun’da!..

Devlet tam kadro (bütün kurum ve kuruluşlarıyla) Giresun’da…

***

Selde kaybolan ve vefat edenlerin yakınlarına, yaralı ve selzedelere taziye ve teselli ziyaretlerinden ferdî ve umumî maddî teşvik taahhütleri ve gönül alıcı mesajlar, tebrik ve takdire şayan örnek ve güzel hareketler… Tebrik ve takdir etmemek nankörlük olur.

Selde kusuru bulunanlara hadleri bildirilmeli!..

Âfetlerde meydana gelen maddî kayıplar, hatası ve ihmali bulunanlardan tazmin edilmeli…


“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Selde kusuru bulunanlara hadleri bildirilmeli!..

Trafikte ve depremde hatalı olanlara bedel ödettirilirken, maalesef bugüne kadar vuku bulan sel felaketlerinde yanlış uygulamalarıyla veya ihmalkârlıklarıyla can ve mal kaybına sebep olan siyasetçi ve bürokrata ceza verildiği (had bildirildiği) pek görülmemiş ve duyulmamıştır!..

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar!..

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar, yeni geldikleri yerlerdekilere de o pis işleri öğretirler!..


“Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim” der. Kendinde olmayış, kendiliğinden gelmedi sana, onu sen çağırdın.” (Hz. Mevlana)

***

Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar!..

  • Biz devlette suiistimalleri önleyemiyoruz. En güvendiğimiz adamların iş başına gelince şahsi menfaat peşinde koştuklarını görüyoruz. Bunu önlemenin çaresi nedir?”

  • Bak paşa hazretleri. Bunu önlemenin bir çaresi vardır. Ama sana söylesem, bunu yapamazsın” demiş.

  • Padişah seninle görüşmek isterse bu hikâyeyi sakın ona anlatma!

Bugün Cum'a!..

Allah’ım! Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fitne hastalığından, korona ve salgın hastalıklardan muhafaza eyle!


“Onlar, çirkin bir şey (fâhişe) yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman (nefislerine zulmettiklerinde) Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler...”. Âl-i İmrân,135)

***

Bugün Cum’a!..

Mübarek Cumamız bereketli ola!.. Hayırlar feth, Şerler def ola.. Gönüller şâdu handân, Müşkilatlar hallu âsân ola… Hastalar şifâyâb, Dertliler devâyâb, Borçlular edayâb, Nâ-murad olanlar ber-murad ola…

Fâhişe Nedir, Kimlere Fâhişe Denir?..

Fevâhiş kelimesi fuhş kökünden gelmekte olup “çirkin ve yüz kızartıcı, utanç verici söz ve davranışlar”ı ifade eder.


"Lût da hani kavmine demişti ki; 'siz, açıkça gör düğünüz halde, yine de o çirkince utanmazlığı (fâhişe) yapacak mısınız" (en-Neml, 27/54).

***

Fâhişe Nedir, Kimlere Fâhişe Denir?..

Fâhişe (fuhuş): Kelime olarak “çirkin ve iğrenç iş veya söz” anlamına gelir… Din ve ahlâk ölçülerine uymayan her türlü aşırılığı, çirkinliği, edepsizliği, hayasızlığı kapsayan bir tabirdir… Özel olarak evlilik dışı (gayr-i meşrû) cinsel ilişkiler (zina) anlamında kullanılmaktadır…

Dilipak'ın dili mi, AK Kadınlar dili mi ak?..

Bu sözde suç duyurusu bildirisi AK Parti’ye kurulmuş bir tuzaktır…

Abdurrahman Dilipak o tuzağın bir yemidir!..


“Dinle, yoksa dilin seni sağır eder.

Yüzleş, yoksa kalbin seni esir eder.

Anla, yoksa zihnin seni deli eder.” (Kızılderili Atasözü)

***

Dilipak'ın dili mi, AK Kadınlar dili mi ak?..

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ın bir yazısında sözde kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla 81 vilayette (bütün kadın kolları başkanları eliyle) eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunuyor…

Uçan Ekonominin Parametreleri!..

Bir kişiye tam 10 pul, dokuz kişiye hiç pul...


“Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.” (Enfâl, 22)

***

İyiye Giden, Uçan Ekonominin Parametreleri!..

Efendim neymiş, toplam milli gelirimiz ve kişi başına düşen milli gelirimiz geçmiş yıllara göre 3 misli yükselmiş, ihracatımız 5-6 misli artmış, ülkemize gelen turist sayılarında 4-5 misli artış olmuş, ekonomi uçuşa geçmiş!.. Peki, olmuş da ne olmuş?..

***

Bugün Cum'a!..

Mübarek Cumamız bereketli ola!.. Hayırlar feth, Şerler def ola..


“Ey îman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şâhitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mâide, 8)

***

Bugün Cum’a!..

Müminler olarak bizleri Cum’a gününe kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun…

Sizin en büyük düşmanınız kendi içinizde!..

“Onlardan teşkilat mensubu olmaz!..” Peki, bunlardan olur mu?!..


“Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim” der. Kendinde olmayış, kendiliğinden gelmedi sana, onu sen çağırdın.” (Hz. Mevlâna)

***

Sizin en büyük düşmanınız kendi içinizde!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arzuhâlimdir!..

***

Sayın Cumhurbaşkanım!.. Diyorsunuz ki: “Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz...”

Kurban ve Bayram...

Kurban kesmeye imkânı olduğu halde “benim kurban kesmeye gücüm yok” demek; sağlamken “ben sakatım” demektir!..


“Âdemoğlu, kurban bayramı günü, Allah’a kurban kesmekten daha sevimli gelen bir amel işleyemez...” (Tirmizî, Edâhî, 1)

***

Kurban ve Bayram…

31 Temmuz Cuma, Kurban Bayramı…

***

Kurban; Hz. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı Allah için feda edebilmesinin, oğul Hz. İsmail’in baba Hz. İbrahim’e itaat ve teslimiyetinin sembolüdür…

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN