175 Yaşında Genç Polis Teşkilatı!..

Türk Polisi; can, mal ve namus emniyetinin tesisi ve huzurun temini hususunda milletimizin güvencesidir!..


“Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.” (Hz. Ali)

***

175 Yaşında Genç Polis Teşkilatı!..

Türk Polis Teşkilatı, 300 binin üzerinde personele sahip güzide ve köklü bir kuruluşumuz…

10 Nisan 1845 (12 Rebîu’l-Evvel1261); Türk Polis Teşkilatının doğum günü…

10 Nisan 2020; Türk Polis Teşkilatını 175. Yaş günü…

Bugün Cum’a!..

Deveyi bağlamadan tefekkür ne ise, tefekkürsüz deve bağlamak da o dur!..


“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 4. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk… Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

***

Merkezî ve Mahallî idareler (topyekûn kurum ve kuruluşlarıyla) Korona belâsının def’i için Seferberlik başlatıp beşer planında alınması gereken tedbirlerini azamî seviyede alırken (devesini bağlarken!), belâ ve musibetlerin Allah Teâlâ’nın bir takdiri, bir imtihan vesile olduğuna inanan Müslümanlar da tefekkür cümlesinden olarak mübarek gün ve gecelerde, Cuma gün ve gecelerinde duâ seferberliği başlatmış bulunuyorlar!..

Bin nasihatten evlâ Koronavirüs musibeti!..

Devlet millet içindir, millet devlet için değil!..


“Çevrendeki kişiler içinde en ziyade onu beğenmelisin ki... Sana acı gerçekleri herkesten çok o söylesin.” (Hz. Ali)

***

Bin nasihatten evlâ Koronavirüs musibeti!..

Bilinen bir gerçek, her krizin arkasında nice fırsatların bulunduğudur…

Şiddet derecesi ve tahribat gücü ne olursa olsun Koranavirüs belâ ve musibeti bir krizdir… Bu krizin arkasında da haliyle bir değil birden çok fırsatlar yatmaktadır.

BERAT Gecesi!..

 BERAT gecesi; Ramazan-ı Şerif’e 15 gün kaldığının müjdecisi, af ve mağfiret, duâ ve niyaz gecesi! 


“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrâhim, 40)

***

BERAT Gecesi!..

Bu gece; Mübarek Leyle-i Berat…

Cum’a namazı ve camilerde cemaatle namaz kılınamama hüznüyle bir Berat Gecesine daha kavuştuk…

Bizleri BERAT’a kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

BERAT Gecesinde DUÂ SEFERBERLİĞİ!..

Koronavirüs belâsının def’i için DUÂ SEFERBERLİĞİ başlatılmalı!..


“Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O’dur.” (Yûnus Sûresi, 107)

***

BERAT Gecesinde DUÂ SEFERBERLİĞİ!..

Yarın gece (07 Nisan Salı akşamı / 15 Şaban Çarşamba gecesi) BERAT gecesi!...

BERAT gecesi; Şaban ayının 15’inci gecesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına 15 gün kaldığının müjdecisi, af ve mağfiret, duâ ve niyaz gecesi!

Koranavirüs mücadesinin gizli kahramanları Valiler!..

Vefakâr ve cefakâr valilerimiz tebrik, takdir ve taltif edilmeli!..


“Sertliğin aşırısı kin doğurur. Hoşgörünün aşırısı otoriteyi zayıflatır. Ortayı bulabilirseniz ne küçük görülür, ne de hakarete uğrarsınız.” (Şeyh Sâdi-i Şirazi)

***

Koranavirüs mücadesinin gizli kahramanları Valiler!..

Devletin temsilcisi.. Hükümetin, bütün Bakanların illerdeki tek sorumlusu ve temsilcisi vali!..

Sorumluluk şuurunun verdiği haz ve heyecanla 24 saat teyakkuzda olan, halkın huzurunu ve sağlığını kendi huzur ve sağlıklarının üzerinde gören koronavirüs mücadelesinin gizli kahramanları valiler!..

Bugün Cum’a!..

“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, cum’a günüdür!..”


Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.” (Nahl sûresi, 112)

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 3. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

Dayanışma Kampanyasına zekât fetvası!..

Bar, pavyon, eğlence yerlerine, İslâmî hassasiyeti ve düşüncesi olmayan, gayrimüslimlere zekât verilmesine (zımnen) fetva vermek ne büyük bir felakettir!..


Allah'ın gönderdiği her bir peygamber ve işbaşına getirdiği her bir halifenin mutlaka iki türlü sırdaşı vardır. Bir tür sırdaşlar ona iyiliği emreder ve onu iyiliğe teşvik eder. Öbür tür sırdaşlar ise, ona kötülüğü emreder ve onu işlemeye teşvik ederler. Günahtan korunan ise Allah’ın koruduğu kimselerdir.” (Buhârî, Ahkâm 42; Nesâî, Bey‘at 32)

***

Dayanışma Kampanyasına zekât fetvası!..

Dinişleri Yüksek Kurulu, Devletin başlattığı “zekâtların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir” fetvasına da imza attı ve yayınladı…

Bakış açısı farklılığı!..

Kimler hangi basını takip ediyorsa genelde ona göre hadiselere yorum yaparlar!..


“Bir ahmak misk için fena kokuyor derse canın sıkılmasın. Çünkü bu söz saçmadır. Eğer bu söz soğan için söyleniyorsa: “Böyledir!” de, onu tasdik et. Kokmuş beyinlilik yapıp da itiraz etme.” (Şeyh Sâdî Şîrazî)

***

Bakış açısı farklılığı!..

Kimler hangi basını takip ediyorsa genelde ona göre hadiselere yorum yaparlar…

***

Bir partili, kendi liderinin söz ve fiillerini alkışlar, başka parti liderlerinin söz ve fiillerini taşlar!..

Kendi liderinin söz ve fiillerini alkışlayıp başka liderleri taşlayan partili, hiç düşünmez ve akletmez ki, başka partililer de kendi liderlerinin söz ve fiillerini alkışlar, onlar da onun lideri dahil bütün sair liderleri taşlar!..

Bugün Cum'a!..

“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, Cum’a günüdür!..”


“Cum’a günü Müslümanların haftalık toplu ibadet günüdür. Peygamber Efendimiz bu günün değeriyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, cum’a günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cum’a günü kopacaktır.” (Müslim, Cum’a, 5).

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 2. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN