Aksu Ne Kadar Halkın Başkanı?

“Para her şeyi yapar diyen adam Para için her şeyi yapan adamdır” (Benjamin Franklin)

 

Aksu ne kadar halkın başkanı? 

 

Önceki (05.02.2012 tarihli) yazımda; muhalefet partilerinin iktidarın yaptığı olumlu hizmetleri takdir etmesinin adeta “siyasetin raconuna ters bir hareket” gibi algılandığından bahisle, bu yanlış üslubun terk edilmesine (muhalefet partilerinin elinde bulunan Belediye bölgelerinde) iktidar partisinin katkı sağlayabileceğine dikkat çekmiştim.

 

Özellikle Giresun’da (CHP’li) Belediye Başkanının yaptığı (halkın yararına) olumlu hizmetlerin herkesim tarafından takdir edilmesinin (en basit haliyle) siyasi bir nezaket kaidesi olması gerektiğine vurgu yapmıştım.

 

Zira “tenkid etmek”; bir eser, kişi veya olay hakkında hüküm yürütürken sadece olumsuz ve kötü yönlerini değil olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü yönlerini birlikte ortaya koymaktır.(Büyük Türkçe Sözlük M.Doğan)

 

Biri yanlış yaptığında, muhatabın benzer yanlışa fırsat vermemesi esastır. Nasıl ki TBMM kürsüsünü işgal eden bazı muhalefet partilerinin yanlış eylemine iktidar partisinin iltifat etmemesi; sağduyu sahibi geniş halk kesiminin takdirini toplamıştır. Bu üslup her sahada tatbik edilmelidir.

 

Bir ara cümle ile ifade edelim ki; İçtüzük değişikliği vesilesiyle TBMM kürsüsünün işgali, fevkalade yanlış, antidemokratik bir eylemdir. Bu tür eylemler, hukuki ve siyasi açıdan söyleyecek sözü ve gücü olmayanların başvurabilecekleri basit hareketlerdir. Afrika’daki bazı ilkel ülkelerin meclislerinde görülen bu “görüntü’yü” Türk Milleti hak etmemektedir.

 

Belediye Başkanlığının yaptığı müspet hizmetler:

 

Önceki yazımızda takdirle bahsettiğimiz “kadınlar pazarı projesine” bazı dostlardan eleştiri geldi; “Efendim, bu proje Sayın AKSU’nun değil, önceki başkan Sayın YÜKSEL’in eseridir. Bu projeyi bugünkü belediyeye mal etmek, önceki başkana haksızlık olur” gibi…

 

Maalesef bu eleştiriye katılan kişi sayısı bir hayli fazla. Bu çok basit bir eleştiri mantığıdır. Bu mantıktan hareket edilirse; Ak Parti hükümetinin kısa sürede hizmete açtığı (sayısız icraatlarından biri olan) sahil yolu (ve önceki hükümetler döneminde projendirilmiş olup da bu dönemde hizmete açılmış sair projeleri) için; “bu projeler önceki hükümetler döneminde hazırlanmıştır” diye, Ak Partiye puan vermemek gerekir!

 

Diğer bir ifade ile merkezi idarede Ak Parti Hükümetinin (projeler önceki dönemlerde hazırlanmış olsa dahi) iktidar dönemlerinde vatandaşın istifadesine sundukları hizmetler için ne kadar takdir bekleme hakları varsa, mahalli idarelerdeki partilerinde kendi dönemlerinde sundukları hizmetler için de o kadar takdir hakları mevcuttur! Bu, adil olmanın, haklıya hakkını vermenin tabii neticesidir.

 

Bu millet, değil önceden hazırlanmış projelerin hizmete açılmasını, temeli atılmış projelerin temelini dahi söken siyasetçileri unutmuş değildir!

 

Bu sebepledir ki Sayın Kerim AKSU’nun; (projesi ve alt yapısı önceki başkan tarafından hazırlanmış olsa dahi) o projeyi benimseyip kısa sürede hizmete sunmuş olması, takdir edilmesi gereken bir hizmettir.

 

Keza, yine Sayın Hurşit YÜKSEL tarafından başlatılmış olan camilerin temizlik hizmetlerinin devam ettirilmekte olmasını da takdire değer görüyoruz.

 

İhmal edilmiş hizmetler:

 • Sahil şeridine verilen hizmet, maalesef şehrin iç mahallelerinden esirgeniyor. Mesela Nizamiye, Fevziçakmak, Seldeğirmeni ve Gedikkaya gibi iç mahallelerde çocuk parkları, dinlenme yerleri nedense ihmal edilmiş! Sanki “sahilden gelip geçenler yeter ki Şehrimizi güzel görsünler, şehir halkı nasıl olsa bizim insanımız, onlara sonrada hizmet sunulsa olur” mantığı ile hareket ediliyor!

 • Halkpazarı yerinde sebze ve meyve fiyat etiketleri yetersiz. Özellikle meyve, sebze ve balık tezgâhlarında genel olarak etiketlerde malın cinsi yazılı ama fiyatı yok! “Etikette fiyat” uygulamasındaki titizlik; hem rekabeti canlandıracak, hem esnafımıza, hem de Belediyeye güveni artıracaktır. “Etikette fiyat yazılmaması halkın aldatılmasına zemin hazırlıyor” iddiasına fırsat verilerek, dürüst esnaflarımız zan altında bırakılmamalıdır…

   

  Arzu edilen, özlenen siyasi üslup!

   

  Ak Parti İl Başkanı ve/veya Ak Parti Milletvekili (…):

 • “Bizim dönemimizde projeleri hazırlanmış olmasına rağmen tamamlama imkânı bulamadığımız birtakım hizmetleri kısa sürede halkımızın hizmetine sundukları için Belediye Başkanımız Sayın AKSU’ya teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yararına yeni projelerin hayata geçirilmesi için hükümet nezdinde birlikte hareket etmeye hazırız!”

   

  (Önceki Belediye Başkanı) Hurşit YÜKSEL:

 • “Bizim dönemimizde projesi hazırlanan “Kadınlar Pazarı” yapılandırmasını kısa sürede halkımızın hizmetine sunan, keza önceden başlattığımız camileri temizleme hizmetine aynen devam eden Sayın Belediye Başkanımız Kerim AKSU’ya teşekkürlerimi sunar, güzel hizmetlerinin devamını dilerim!” …

   

  Belediye Başkanı Kerim AKSU:

 • “Bizden önceki Belediye Başkanımız Sayın Hurşit YÜKSEL döneminde projesi hazırlanmış bulunan “Kadınlar Pazarı”nı yeni haliyle halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Yüksel’e ve sair emeği geçenlere teşekkür ediyoruz!” …

 • “Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Nurettin CANİKLİ’nin teşebbüsleri sayesinde Bakanlıklardan aldığımız yardımlarla birçok hizmetleri halkımızın istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın CANİKLİ’ye ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz!” …

 • “Giresun’umuza Üniversitenin kurulması ile ekonomik ve kültürel büyük gelişme imkânımız oldu. 18 000’i aşkın üniversiteli talebelerimiz sayesinde Giresun Nüfusu da 100 000’i aştı. Üniversitemizin kurulmasına vesile olan Ak Parti Hükümetine ve sair yetkililere teşekkür ederiz!” …

   

  Belediye Başkanı her ne kadar bir siyasi partinin seçilmiş elemanı olsa dahi, Devlet Protokol listesinde Vali’de sonra dördüncü şahsiyettir. Bu itibarla siyasi mülahazalarla hareket etmemelidir. Kaldı ki mevcut başkan halkın % 50 sine yakınının reyi ile seçilmiştir. Dolayısıyla Belediye Başkanı; her siyasi düşüncedeki seçmenin başkanı sıfatıyla hizmet vermelidir.

   

  Öyle ümit ediyoruz ki inşallah bir gün; iktidar ve muhalefet partilerinden, önceki ve bugünkü Belediye Başkanlarından yukarıdakine benzer mesajları dinleyeceğiz!...

   

   

  Hüdâvendigâr Külliyesi (Sultan Selim Câmi ve Medresesi)

   

  Giresun Taşbaşı parkında bulunan Sultan Selim Câmi ve Medresesinin 1930’lu yıllarda yıkıldığı, minaresinin Şeyhkeramettin Câmi bitişiğine, şadırvanın Hacıhüseyn Câmi bahçesine, revakların da Çınarlar Câmi ana giriş kapısına taşındığı ifade edilmektedir. (Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserler- Mehmed Fatsa)

   

  Giresun Belediye Yayınları arasında yer alan Mehmed Fatsa’nın kitabı 2008 yılında yayınlanmış. Görülen o ki ortada bir tespit var, ama buna karşılık bir hareket yok!

   

  Anadolu’daki harabe haline gelen birçok kilise, havra ve sinagogları ihya için trilyonlar harcayan Kültür Bakanlığının böyle bir cami ve külliyeye yardım yapmaması düşünülemez. Aksi bir düşünce hem Sayın Kültür Bakanına, hem de onun şahsında Sayın Başbakana büyük haksızlık olur.

   

  Öyle anlaşılıyor ki, Giresun’daki bazı bürokratlar ve siyasiler yapmaları gereken hamleleri yapmamışlar veya yapmamaktadırlar! Mesela;

   

 • Giresun Kültür Müdürlüğünün bu sahada bir çalışması olmuş mudur?

 • Bu cami ve külliye Giresun Müftülüğünün sorumluluk alanına giriyor mu? Müftülüğün bu sahada herhangi bir yazışması var mıdır?

 • Bu mes’ele milletvekillerinin gündeminde midir?

 • Belli ki, önceki Belediye Başkanı bu cami için bir plan- proje yapmamış! Sayın AKSU bu cami ve külliyenin ihyası için İmar planında değişiklik yapamaz mıydı? Belediye olarak (tarihe ve ecdadın eserlerine saygı gereği) üzerine düşeni yapıp, sorumluluğu diğer bürokrat ve siyasilerin üzerine atamaz mı?

   

  Giresun Valisi Dursun Ali Şahin yeni geldiği için, önceden bu mes’ele hakkında bilgisinin olmaması normaldir. Öyle ümit ediyoruz ki, Sayın Vali’nin bu sahada kayda değer bir hamlesi olabilecektir!

   

  Bülbül ötmek için, akrep sokmak için yaratılmış! Önemli olan bizim kendimize hangi sıfatı layık gördüğümüz! Bülbül olmaya mı talibiz, akrep olmaya mı? Karar bizim elimizde; bülbül olmak var iken, akrep olmak niye?

   

(Gelecek yazılarımızda inşallah Belediyenin faaliyetlerinden kayda değer farklı icraatları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle müstakil bir yazıda; Giresun’da Belediye tasarrufunda bulunan vakfedilmiş arsa ve binaların durumunu ve sorumlularını gündeme taşımaya çalışacağım)

 

“İnsan odur ki incitilmeye layık olanı incitmesin ve insan odur ki insanların incitmesiyle incinmesin” (Haris El Muhasibi)

 

Vesselam…

12.02.2012

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN