Berat Gecesi...

Bizi af olunmuş ve rızıklandırılmış, dert ve sıkıntılardan şifa bulmuş olarak Ramazan ayına kavuştur Allah’ım!..

“Allah’ım Senden Seni sevmeyi, Seni seven kişiyi sevmeyi, Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım Senin sevgini bana kendimden, ailemden daha sevimli eyle...” (Tirmizî, Deavât, 72)

***

BERAT Gecesi!..

Bu gece; Mübarek Leyle-i Berat…

Bizleri bir BERAT gecesine daha kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

***

BERAT gecesi; Şâban ayının 15’inci gecesi, Ramazan-ı Şerif’e 15 gün kaldığının müjdecisi, af ve mağfiret, duâ ve niyaz gecesi!

***

Berat Gecesi; eş ve iş arayanlar için, herhangi bir dert ve musibete dûçâr olanlar için, borçlu ve hasta olanlar için, husûsen bütün dünya ve ülkemizi tehdit etmekte olan koronavirüs belasının def’i için müstesna bir fırsat gecesidir…

***

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ve müjdeliyor ki; “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman ibadetle ihya ediniz, gündüzünü de oruçla geçiriniz. Çünkü Allah Teâlâ, o gece güneş doğuncaya kadar dünya üzerine rahmeti ile tecelli eder ve şöyle buyurur: “Yok mudur istiğfar eden, bağışlayayım? Yok, mudur rızık isteyen rızıklandırayım? Yok mudur dert ve musibete uğrayan, şifasını vereyim? Daha ne dilekleri varsa istesinler, vereyim.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191)

***

Ne mutlu bu gece Rabbimize olan imanını, Peygamberimize (sav) olan bağlılığını tazeleyenlere!

 

Ne mutlu bu gece eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için niyazda bulunanlara!

***

Yâ Ekrame’l-Ekramîn ve yâ Erhame’r-Râhimin!..

Peygamber Efendimiz (sav) Sana ne duâ ettiyse, Senden neler istediyse, biz de onları Senden istiyoruz. Nelerden Sana sığındıysa biz de o cürüm ve kötülüklerden Sana sığınıyoruz Allah’ım!..

 

Yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkram, Yâ Rabbe’l-Âlemin!.. Günahlarımızdan tövbe ediyor ve Senden af diliyoruzHelalinden bol rızık talep ediyor, müptela olduğumuz dert ve sıkıntılarımızdan şifa niyaz ediyoruz Allah’ım!..

***

Habib-i Edibin, Resûl-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sav) miraçtan hediye olarak getirdiği dualarla (Bakara, 286) yalvarıyoruz Sana Allah’ım: “Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma... Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme.. Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme!.. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah’ım!..

 

 

***

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla (A'râf ,23) yalvarıyoruz Sana Allah’ım: Ey rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!.. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah’ım!..

 

 

***

İnsanlığı tufanlardan kurtaran Hz. Nuh’un yakarışıyla (Mü'minûn, 29) yalvarıyoruz sana Allah’ım: Bizi hayırlı menzillere kavuştur, bereketli yerlere konuk eyle Allah’ım! Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Ülkemizi, vatanımızı, dünyamızı tekrar hayırlı menzillere çevir Allah’ım!..

 

 

***

Sabır timsali Hz. Eyyüb gibi (Enbiyâ, 83) dua ediyoruz Sana Allah’ım: “Hani rabbine, "Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün" diye niyaz etmişti.” Bizlere, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, koronavirüs ve her türlü salgın hastalıktan Eyyüp peygamber gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah’ım!..

 

***

Peygamberlerin atası Hz. İbrahim gibi (İbrâhim, 40) yalvarıyoruz Sana Allah’ım: Ey Rabbimiz, bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı Kabul eyle Allah’ım!..

 

 

***

 

Yûsuf’unun hasretinden gözlerini kaybeden Hz.Yakup’un duâlarıyla (Yûsuf, 86) niyaz ediyoruz Sana Allah’ım: Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece Sana arz ediyoruz. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden Sen kurtar Allah’ım!..

 

 

Verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hz. Süleyman’ın dualarıyla (Neml, 19) yalvarıyoruz Sana Allah’ım: “Ey Rabbim! Bana ve anne-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın sâlih ameller işlemeye beni sevk et ve beni rahmetinle sâlih kullarının arasına dâhil eyle!” Bizleri, verdiğin nimetlere şükreden şâkir kullarından eyle. Bizlere Senin razı olacağın sâlih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle sâlih kulların arasına ilhak eyle Allah’ım.

 

 

***

Kelimetullah Hz. İsa gibi (Mâide,114) yalvarıyoruz Sana Allah’ım: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten engin bir rızık indir ki; önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.”

 

 

***

Karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan Hz. Yûnus’un duasıyla (Enbiya, 87) yalvarıyoruz sana Allah’ım: Senden başka ilah yoktur, Sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah’ım.

 

 

***

“Allah'ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınıyorum. Sana övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” (Müslim, Salât, 222)

 

“… Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr, 59/10)

 

***

Ya Rabbi! Yaptığımız hatalar için Senden af dilerken, bizlere de başkalarını bağışlama şuuru nasip eyle!

 

Ya Rabbi! Ruha ağır gelen her türlü sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten bizleri muhafaza eyle!.. Kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir!.. Bize huzur ver, ülfet ver! Bize merhamet duygusu ver!.. Bize şuur ver, izan ver ve bizi insaftan ayırma!.. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme!..

 

Tevvâb! Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan!.. Gafûr! Ey affı ve mağfireti bol olan Allah’ım! Mübarek Berat Gecesini bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle… Bizi af olunmuş ve rızıklandırılmış, dert ve sıkıntılardan şifa bulmuş olarak Ramazan ayına kavuştur Allah’ım!..

***

“Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkāme”, 191)

 

Vesselam…

Ahmed Çıtlakoğlu

27 Mart 2021 C.tesi / 14 Şâban 1442

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN