Bugün Cum’a!..

Deveyi bağlamadan tefekkür ne ise, tefekkürsüz deve bağlamak da o dur!..

“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 4. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

***

Merkezî ve Mahallî idareler (topyekûn kurum ve kuruluşlarıyla) Korona belâsının def’i için

Seferberlik başlatıp beşer planında alınması gereken tedbirlerini azamî seviyede alırken (devesini bağlarken!), belâ ve musibetlerin Allah Teâlâ’nın bir takdiri, bir imtihan vesile olduğuna inanan Müslümanlar da tefekkür cümlesinden olarak mübarek gün ve gecelerde, Cuma gün ve gecelerinde duâ seferberliği başlatmış bulunuyorlar!..

 

Deveyi bağlamadan tefekkür ne ise, tefekkürsüz deve bağlamak da (bir manada) o dur!..

 

***

“Eğer Allah sana (herhangi bir yüzden bir keder) bir zarar dokundurursa, onu Kendinden başka hiçbir açıcı (giderici) yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun fazl (u kerem)ini geri çevirici hiçbir (kuvvet) de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok Yarlığayıcı, çok Esirgeyicidir” (Yunus, 107)

***

Böyle günlerde, zelle denilecek küçük bir hatası sebebiyle balık karnına atılmakla imtihan olan, orada hatâsını idrâk ederek tefekkür edip Rabbini çokça zikretmesi neticesi kurtuluşa eren Hz. Yûnus (aleyhisselâm)ı; keza Hz. Nuh, Hz. Yâkup, Hz. Eyyüp (aleyhisselâm)ı hatırlayalım, onların dert ve sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olan duâları gibi bizler de duâya sarılalım!..

***

Yâ Rababi! Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren, münafık kullarından uzak eyle, azgınlaşan ve şımaran iradelerden, hak-hukuk tanımayan zulüm ve haksızlıklardan muhafaza eyle…

 

Bizleri, verdiğin nimetlere şükreden şâkir kullarından eyle. Bizlere Senin razı olacağın sâlih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle sâlih kulların arasına ilhak eyle Allah’ım.

 

Bizlere, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, koronavirüs ve her türlü salgın hastalıktan kurtuluş nasip eyle Allah’ım!..

 

Ey çaresizlere çare, ümitsizlere ümit olan Allah’m! Bu mübarek Cum’a gününü bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle!

***

“Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mi edeceksin…” (A’raf, 155)

 

Vesselam…

10 Nisan 2020 Cuma / 17 Şâban 1441

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN