Bugün Cum'a!..

Mübarek Cum’amız bereketli ve hayırlara vesile olsun!..

"Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer." (Ebû Dâvûd, “Salât”, 47).

***

Bugün Cum’a!..

Elhamdülillah, yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

Bizler İslâm fıtratı, ihlâs sözü, Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’in dini, İbrâhim Aleyhisselâm’ın milleti üzere Cum’a gününe kavuştuk.

***

Müminler olarak bizleri Cum’a gününe kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun…

 

Salâtü selâm, Tahiyyat-ü ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Peygamberimiz Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, O’nun Ehl-i Beyt'ine, Ezvâc-ı Tâhirât'ına, Âl ve Ashâbına, Etbâına ve onların nûrlu ve onurlu yollarını yol edinme gayretinde olanlara olsun…

 

 

***

Ey Allah’ım! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetin hakkıçün, bu günümüzün evvelini salâh, ortasını felâh, âhirini necâh (arzuya kavuşma ve zafer kazanma) eyle.

 

Ey Allah’ım! Bugünün ve gelecek günlerin hayrını isterim. Bugünün ve gelecek günlerin şerrinden Sana sığınırım.

 

Ey Rabbim! Tembellikten ve yaşlılığın musibetinden Sana sığınırım. Cehennemdeki azaptan, kabirdeki azaptan da Sana sığınırım.

 

Ey Allah’ım! Bu sabahın ve akşamın, kaza ve kaderin, hazar ve seferin, dünya ve âhiretin ve kalemin yazdıklarının hayırlısını istiyorum. Lâkin sabahın ve akşamın, kaza ve kaderin, hazar ve seferin, dünya ve âhiretin ve kalemin yazdıklarının şerrinden Sana sığınırım.

***

Ey Allah’ım! Bize ölümü ve ölüm ötesini mübarek eyle!

Ey Allah’ım! Bizim için sekerât-ı mevti kolaylaştır, ölümden sonra bize azap etme.

 

Yâ Rabbe’l-Âlemîn! Ülkemizi ve milletimizi sarsan ve saran Korona belâsından ve her türlü salgın hastalıklardan, dert ve sıkıntılardan muhafaza eyle!.. Mübarek Cum’a gününü bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle…

***

“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.” (Ahzâb suresi, 70-71)

 

Vesselam…
26 Haziran 2020 Cuma / 05 Zilkade 1441

 

 

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN