Bugün Cuma!..

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tatma!..

“(Ey mü'minler), gevşemeyin, mahzun olmayın, Siz eğer (gerçekten) mü'min iseniz (düşmanlarınıza gaalib ve onlardan) çok üstünsünüzdür.” (Âli İmrân, 139)

 

Bugün Cuma!..

 

Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn…

 

Allah’ım! Âhireti unutup da dünyaya meyletmekten, Seni unutup da sahip olduğumuz dünyalıklara güvenmekten, sahip olduğumuz ne varsa Senin ikrâmın olduğunu unutmaktan Sana sığınırım.

 

Ey Allah’ım!.. Günahlarımı bağışla, rızkımı bollaştır, huyumu güzelleştir, kazancımı temiz kıl, bana verdiğin rızıktan dolayı beni kanaatkâr kıl, bana vermediğin şeye nefsimi sürükleme (götürme), Sen benden râzî oluncaya kadar beni dünyadan çıkarma…

 

 

Ey âlemlerin Rabbi, ey yalnız Sana ibadet ettiğimiz ve yalnız Senden yardım istediğimiz!.. Bizim işlerimizi kolaylaştır. Durumumuzu düzelt. Bize verdiğini mübarek kıl. Bizi ve ana-babamızı, mü’min erkek ve kadınları, Müslüman erkek ve kadınları bağışla. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıla. Senden başka ilah yoktur. Ey Diri olan, ey Kayyum olan! Ey Celâl ve İkram Sahibi olan!

 

Ey günahları örten ve çok mağfiret eden! Ey çok merhametli ve pek şefkatli olan Allah’ım! Bu mübarek Cuma gününü bizlere hayırlı ve bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle!

 

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tatma!.. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!.. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!.. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 286)

 

Vesselam…

16 Mart 2018 / 28 Cemaziyelahir 1439

YORUMLAR
Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN