Nisan 2020 Arşivi
Bugün 01 Ramazân ve Cum'a!..

Cum’amız ve Ramazânımız mübarek olsun!..


"Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir" (Buhârî, “Savm”, 6).

***

Bugün 01 Ramazân!..

Bugün Cum’a!..

(Camiler inşa edildiği tarihten bugüne kadar –ülke genelinde- ilk defa camilerde teravih coşkusunu yaşayamamanın hüznü içinde) yeni bir Ramazân’a ve (Cum’a namazı yasağının devam ettiği 6. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

"Türkiye şu anda felç olmuş durumda…”, öyle mi?

“Hayat pahalılığı ve işsizlik gibi devasa sorunların sorumlusu kimler?!..”


“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (Nisâ, 58)

***

"Türkiye şu anda felç olmuş durumda…”

Öyle mi?

Bu sese kulak vermek gerekir:

- “İsraf çok büyükÜstelik devlet harcamaları kontrolsüz…

- Hiç kimse çıkıp da ‘Türkiye’nin sigortası benim’ demesin…

- Hiç kimse TBMM’yi kendi partisinin dar çıkarları için kullanamaz…

Ramazân’a hazırlanmak ve ihya etmek!..

Oruç, sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir, ayrıca ağzını ve dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır!..


“Nice oruç tutanlar vardır ki, kendisine sadece susuzluğu kalır; nice gece namazına kalkanlar da vardır ki, sadece gece uykusuz kalmış olur. (İbn Mâce)

***

Ramazân’a hazırlanmak ve ihya etmek!..

Ramazân-ı Şerîf geliyor!..

23 Nisan Perşembe ilk teravih 24 Nisan Cuma; Ramazan’ı Şerif’in 1’i…

Bugün Cum’a!..

Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cum’a günüdür!..”


“Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (ileri gelenlerine) (itaati) emrederiz de onlar (itaat etmeyip) orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.” (İsra,16)

***

Bugün Cum’a!..

Bugün 17 Nisan / 24 Şâban…

Ramazan-ı Şerife 7 gün kaldı!..  23 Nisan Perşembe ilk teravih!.. 24 Nisan Cuma gecesi ilk sahur… Cuma günü ilk oruç!..

65 yaş üstüne bir-iki gün sokağa çıkma izni verilemez mi?..

Evde kalmaya devam… İyi de, müsaade edilse de arada sırada bi’de nefes alma fırsatı verilse olmaz mı?


“Ey oğuI; ananı, atanı say, bereket büyükIerIe beraberdir.” (Şeyh EdebaIi)

***

65 yaş üstüne bir-iki gün sokağa çıkma izni verilemez mi?..

İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ve Mülkî amirlerimizin dikkatine!..

***

21 Mart’tan buyana, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ev istirahatindeler… Ancak şehir merkezlerinde, takriben bir aydır evlerinde adeta hapsolmuş bu insanlarımıza hiç değilse bir iki günlüğüne bir sokağa çıkma, bir temiz hava izni verilemez mi?..

Davutoğlu’nun TV Konuşmalarının Ehemmiyeti!..

Görülen o ki, Sayın Davutoğlu konuştukça AK Parti iktidarda daha az hata yapacak, ülke ve millet hayrına daha isabetli kararlar alacaktır!..


“Bizi ahlaksız insanların kusurlarından daha çok, iyi bir insanın kusurları hayrete düşürür.” (Henry Fielding)

***

Ahmet Davutoğlu’nun TV Konuşmalarının Ehemmiyeti!..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun irticalen yaptığı TV konuşmasının parti taassubu olmaksızın dinleyenlerde önemli izler bırakacağını düşünüyorum…

- Konuşmalarında iktidarın icraatlarına eleştiri var… Lakin akabinde, eksik ve yanlış görülen icraatlara olması gereken tavsiyeler de var.

- Eleştiriler inandırıcı, mantıksal, rakamsal verilerle destekleniyor…

Maskenin Maskelediği Gerçek!..

Bu, açıkça dolaylı bir sokağa çıkma yasağı değil midir?


“İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir.” (William Shakespeare)

***

Maskenin Maskelediği Gerçek!..

Ya da bir maskenin ifşa ettiği gerçek!..

***

- Eczanede maske yok!..

- Markette maske yok!..

- Belediyelerin maske dağıtmasına müsaade yok!

“Soylu İstifâ” Bilmecesi!..

İstifânın kabul edilmemiş olması; istifâyla sevinen ve umutlanan odakların emellerini kursaklarında bırakacaktır!..


“Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez.” (Şeyh Sadi )

***

“Soylu İstifâ” Bilmecesi!..

Süleyman Soylu istifâ etti ülke gündemi birden değişti!..

***

Sebep ne olursa olsun, istifâya kimler vesile olmuş olursa olsun; bu saatten sonra (istifâsı kabul edilmeyen) Sayın Süleyman Soylu’nun hem hükümette hem de siyasette eli eskiye göre daha da güçlü olacaktır!

175 Yaşında Genç Polis Teşkilatı!..

Türk Polisi; can, mal ve namus emniyetinin tesisi ve huzurun temini hususunda milletimizin güvencesidir!..


“Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.” (Hz. Ali)

***

175 Yaşında Genç Polis Teşkilatı!..

Türk Polis Teşkilatı, 300 binin üzerinde personele sahip güzide ve köklü bir kuruluşumuz…

10 Nisan 1845 (12 Rebîu’l-Evvel1261); Türk Polis Teşkilatının doğum günü…

10 Nisan 2020; Türk Polis Teşkilatını 175. Yaş günü…

Bugün Cum’a!..

Deveyi bağlamadan tefekkür ne ise, tefekkürsüz deve bağlamak da o dur!..


“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 4. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk… Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

***

Merkezî ve Mahallî idareler (topyekûn kurum ve kuruluşlarıyla) Korona belâsının def’i için Seferberlik başlatıp beşer planında alınması gereken tedbirlerini azamî seviyede alırken (devesini bağlarken!), belâ ve musibetlerin Allah Teâlâ’nın bir takdiri, bir imtihan vesile olduğuna inanan Müslümanlar da tefekkür cümlesinden olarak mübarek gün ve gecelerde, Cuma gün ve gecelerinde duâ seferberliği başlatmış bulunuyorlar!..

Bin nasihatten evlâ Koronavirüs musibeti!..

Devlet millet içindir, millet devlet için değil!..


“Çevrendeki kişiler içinde en ziyade onu beğenmelisin ki... Sana acı gerçekleri herkesten çok o söylesin.” (Hz. Ali)

***

Bin nasihatten evlâ Koronavirüs musibeti!..

Bilinen bir gerçek, her krizin arkasında nice fırsatların bulunduğudur…

Şiddet derecesi ve tahribat gücü ne olursa olsun Koranavirüs belâ ve musibeti bir krizdir… Bu krizin arkasında da haliyle bir değil birden çok fırsatlar yatmaktadır.

BERAT Gecesi!..

 BERAT gecesi; Ramazan-ı Şerif’e 15 gün kaldığının müjdecisi, af ve mağfiret, duâ ve niyaz gecesi! 


“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrâhim, 40)

***

BERAT Gecesi!..

Bu gece; Mübarek Leyle-i Berat…

Cum’a namazı ve camilerde cemaatle namaz kılınamama hüznüyle bir Berat Gecesine daha kavuştuk…

Bizleri BERAT’a kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

BERAT Gecesinde DUÂ SEFERBERLİĞİ!..

Koronavirüs belâsının def’i için DUÂ SEFERBERLİĞİ başlatılmalı!..


“Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O’dur.” (Yûnus Sûresi, 107)

***

BERAT Gecesinde DUÂ SEFERBERLİĞİ!..

Yarın gece (07 Nisan Salı akşamı / 15 Şaban Çarşamba gecesi) BERAT gecesi!...

BERAT gecesi; Şaban ayının 15’inci gecesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına 15 gün kaldığının müjdecisi, af ve mağfiret, duâ ve niyaz gecesi!

Koranavirüs mücadesinin gizli kahramanları Valiler!..

Vefakâr ve cefakâr valilerimiz tebrik, takdir ve taltif edilmeli!..


“Sertliğin aşırısı kin doğurur. Hoşgörünün aşırısı otoriteyi zayıflatır. Ortayı bulabilirseniz ne küçük görülür, ne de hakarete uğrarsınız.” (Şeyh Sâdi-i Şirazi)

***

Koranavirüs mücadesinin gizli kahramanları Valiler!..

Devletin temsilcisi.. Hükümetin, bütün Bakanların illerdeki tek sorumlusu ve temsilcisi vali!..

Sorumluluk şuurunun verdiği haz ve heyecanla 24 saat teyakkuzda olan, halkın huzurunu ve sağlığını kendi huzur ve sağlıklarının üzerinde gören koronavirüs mücadelesinin gizli kahramanları valiler!..

Bugün Cum’a!..

“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, cum’a günüdür!..”


Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.” (Nahl sûresi, 112)

***

Bugün Cum’a!..

(Cum’a namazı yasağının devam ettiği 3. Haftasında) yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…

Bizleri Cuma’ya kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah’a hamdü senalar olsun.

Dayanışma Kampanyasına zekât fetvası!..

Bar, pavyon, eğlence yerlerine, İslâmî hassasiyeti ve düşüncesi olmayan, gayrimüslimlere zekât verilmesine (zımnen) fetva vermek ne büyük bir felakettir!..


Allah'ın gönderdiği her bir peygamber ve işbaşına getirdiği her bir halifenin mutlaka iki türlü sırdaşı vardır. Bir tür sırdaşlar ona iyiliği emreder ve onu iyiliğe teşvik eder. Öbür tür sırdaşlar ise, ona kötülüğü emreder ve onu işlemeye teşvik ederler. Günahtan korunan ise Allah’ın koruduğu kimselerdir.” (Buhârî, Ahkâm 42; Nesâî, Bey‘at 32)

***

Dayanışma Kampanyasına zekât fetvası!..

Dinişleri Yüksek Kurulu, Devletin başlattığı “zekâtların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir” fetvasına da imza attı ve yayınladı…

Bakış açısı farklılığı!..

Kimler hangi basını takip ediyorsa genelde ona göre hadiselere yorum yaparlar!..


“Bir ahmak misk için fena kokuyor derse canın sıkılmasın. Çünkü bu söz saçmadır. Eğer bu söz soğan için söyleniyorsa: “Böyledir!” de, onu tasdik et. Kokmuş beyinlilik yapıp da itiraz etme.” (Şeyh Sâdî Şîrazî)

***

Bakış açısı farklılığı!..

Kimler hangi basını takip ediyorsa genelde ona göre hadiselere yorum yaparlar…

***

Bir partili, kendi liderinin söz ve fiillerini alkışlar, başka parti liderlerinin söz ve fiillerini taşlar!..

Kendi liderinin söz ve fiillerini alkışlayıp başka liderleri taşlayan partili, hiç düşünmez ve akletmez ki, başka partililer de kendi liderlerinin söz ve fiillerini alkışlar, onlar da onun lideri dahil bütün sair liderleri taşlar!..

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN