Kıyamet Alâmeti Koronavirüsü!..

Çözümün parçası değilseniz çözümsüzlüğün parçasısınızdır!..


"Ve öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir." (Enfal, 8/25)

***

Kıyamet Alâmeti Koronavirüsü!..

Koronavirüsü tıbbî bir virüs değil bütün dünyayı sarsacak bir Kıyamet Alâmetidir.

Koronavirüsü; kimler ne maksatla ve nasıl servis etmiş olurlarsa olsunlar, servis eden patronları da yutacak siyasî ve ekonomik bir Frankeştayndır…

Ömer arıyorum!..

Konuşmak güzel… Ya, o söyledikleriyle amel edenler?!.. Söylediklerini uygulayanlar?!..


“Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma. Namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak!” (Hz. Ömer)

***

Ömer arıyorum!..

Öyle bir Ömer arıyorum ki;

  • Dicle kenarında otlayan bir koyunu kurt kapsa, ‘İlahi adalet onu benden sorar’ diyebilen bir Ömer…

  • Bakımsızlık ve sefaletten bir ev çökse, ‘onun vebali benim omuzlarımdadır’ diyebilen bir Ömer…

  • Talihsizlik neticesinde yere bir tek damla kan aksa, ‘o kandamlası coşkun bir derya olup dalgaları beni yutar’ diyebilen bir Ömer...

GELECEK Partisi nasıl bir partidir?..

Sanki yıllarca ayrı kalmış, fakat aynı kan bağı olan aile fertlerinin buluşması ve kucaklaşması!..


“Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir. Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır” (Hz. Ali)

***

GELECEK Partisi nasıl bir partidir?..

GELECEK Partisi Genel Başkanı (AK Parti 2. Genel Başkanı ve eski Başbakan) Sayın Ahmet Davutoğlu;

- AK Parti Genel Başkanlığı ve parti üyeliğinden, Başbakanlıktan neden ayrıldı?.. Ayrıldı mı, ayrılmaya mı zorlandı?..

- Yeni bir parti kurmaya neden ihtiyaç duymuştur?..

Şehidler Tepesi Boş ‘Kalmayacak’ (Mı), ‘Kalacak’ Mı?..

Şehidler üzerinden yapılan çirkin muhalefet!..


“Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.” (Âl-i İmrân, 157)

***

Şehidler Tepesi Boş ‘Kalmayacak’ (Mı), ‘Kalacak’ Mı?..

Şehidlik; süfli emellere âlet, hele hele günlük fanî siyasete malzeme edilemeyecek derecede ülvî, millî ve İslamî bir makam ve sıfattır!..

***

Vatan-Millet aşkı ve sevgisi, İslamî bir düşüncesi ve derdi olmayanların şehidin ve şehidlik makamının değerini anlamaları mümkün değildir.

Muaviye’nin ‘o ne derse evet’ diyen adamları!..

Dişi deveyi erkekten ayırt edemeyecek derecede cahiller ya da dalkavuklar!..


“Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar… Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” (Ahzap 67-68)

***

Muaviye’nin ‘o ne derse evet’ diyen adamları!..

Dişi deveyi erkekten ayırt edemeyecek derecede cahil, ya da sözde sadık, özde yalaka adamların hikâyesi…

***

Acaba günümüzde de; ne derse desin, her dediğine evet diyen, dişi deveyi erkek deveden ayırt edemeyen derecede cahil, ya da sözde sadık özde dalkavuk/yalaka tipli on binlerce adamı olan (Muaviye benzeri) şahsiyetler var mıdır?

Valiyi titreten Hz. Ömer’in mesajı!..

“Ben Nûşîrevân’dan daha az adil değilim” diyebilen Devlet Başkanı ve Valilere selam olsun!..


“Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görememekten büyük ayıp olamaz.” (Hz. Ömer)

***

Valiyi titreten Hz. Ömer’in mesajı!..

Valiyi sarartıp sarsan, dehşete düşürüp titreden, kendinden geçiren Bilesin ki, ben Nûşîrevân’dan daha az adil değilim” sözün sahibi: Adalet timsali Halife Hz. Ömer (r.a)

Bu sözün muhatabı: Hz. Ömer (r.a) döneminde Şam Valisi olan (Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri) Hz. Sa’d b. Ebû Vakkas (r.a.)

Bu söze vesile olan (her Müslüman devlet başkanı ve valilerin, hatta devlet yönetimine talip olanların muhtemelen bildiği) tarihi ibretlik hâdise:

Ya siz, artık siz değilsiniz.. Ya da biz, biz değiliz!..

Heyhât, heyhât!.. Hâlâ hasret, hâlâ hasret!..


“Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.” (Nahl sûresi, 112)

***

Ya siz, artık siz değilsiniz.. Ya da biz, artık biz değiliz!..

Yâ Rabbi! Bizleri, Kitabında anlattığın gibi, gemiye bindiklerinde, fırtına çıktığında, dalgalarla boğuşurken sana sığınıp sana yalvaran, dalgalar durulup gemi sağ salim karaya oturduğunda verdiği sözleri unutanlardan eyleme…

İyiye giden ekonominin acı meyveleri!..

“Kriz yoktur!..” demekle kriz yok olmaz❗.. Kriz, varsa vardır; yoksa yoktur❗..


“Gören göze karanlık perde olamaz; görmek istemeyen göze ışık ne yapsın.” (Hz. Ali)

***

İyiye giden ekonominin acı meyveleri!..

Atlas Global Havayolları, tüm uçuşlarını durduğunu açılıyor…

Atlas Global Havayollarının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un kardeşine ait (kardeşiyle birlikte kurduğu) bir firma olması herhalde daha da dikkate değer olmalı!..

Giresun’da kamu ihalelerinin kaderi midir sürünceme?..

Giresun’da ihaleler neden zamanında bitmez?..


“Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.” (Montaigne)

***

Giresun’da kamu ihalelerinin kaderi midir sürünceme?..

Giresun’da ihaleler neden zamanında bitmez?..

  • İhalelere süre mi konulmaz?.. Yapılan ihaleleri kontrol eden mi olmaz?.. İhaleler dokunulmazlığı olan (dokunulamayan ve kontrol edilemeyen) müteahhitlere mi verilir?

  • Milletvekillerin ve bürokratların bu ihaleleri takip sorumluluğu yok mudur?

Sürüyü başka sürülerde bulunmuş zağarlara teslim etmeyin!..

Memleket idaresinin de bir sürü idaresinden farkı yoktur!..


“Kişi bu, alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner.” (Sadi Şirazi)

***

Sürüyü Başka Sürülerde Bulunmuş Zağarlara Teslim Etmeyin!..

  • Temiz bir yönetim, pis işlere bulaşmamışlar ve pis işlere bulaşmışların tasfiyesiyle ancak mümkündür!..

  • Pis işler bulaşıcı hastalık gibidir!..

  • Geldikleri yerlerde pis işlere bulaşmış olanlar, yeni geldikleri yerlerdekilere de o pis işleri bulaştırırlar!..

  • Hiçbir sürüde kullanılmamış yeni zağarlar bulun!..

Site İçinde Ara

Haftanın Sözü

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

Namaz Vakitleri
Giresun Hava Durumu
GİRESUN